Najważniejsze cele psychoterapii psychodynamicznej

Najważniejsze cele psychoterapii psychodynamicznej

Wśród rodzajów psychoterapii wyróżnia się kilka jej rodzajów. Cechuje je nieco inna metoda prowadzenia i przebiegu. Jedną z odmian psychoterapii jest psychoterapia psychodynamiczna. Coraz więcej pacjentów, zanim podejmie leczenie u psychoterapeuty, chce dowiedzieć się więcej na temat metod przez niego stosowanych. Aby świadomie podjąć decyzję o podjęciu leczenia warto dowiedzieć się więcej na temat psychoterapii psychodynamicznej, ponieważ jest to jedna z metod, którą może zaproponować nam specjalista, do którego trafimy.

Na czym polega ta metoda?

W swych założeniach psychoterapia psychodynamiczna jest podobna do założeń psychoanalizy. W ramach tej metody zakłada się, że przyczyną objawów psychopatologicznych są tłumione popędy, które pozostają nieuświadomione przez pacjenta. Dlatego celem terapii psychodynamicznej jest zdiagnozowanie tych nieuświadomionych popędów i potrzeb. Kolejnym krokiem jest uświadomienie ich przez pacjenta i znalezienie nie-patologicznych sposobów radzenia sobie z nimi – zakładając, że owe potrzeby nie są patologiczne same w sobie. Terapeuta w trakcie rozmowy z pacjentem zwraca uwagę na jego wspomnienia, fantazje i skojarzenia. Szczególnie istotne są tutaj doświadczenia z okresu dzieciństwa, bo to w tym okresie z perspektywy psychodynamicznej najczęściej dzieją się rzeczy, które później dają o sobie znać w dorosłym życiu. Nieprzepracowane traumy czy wewnętrzne konflikty psychiczne mogą być przez pewien czas spychane lub tłumione, jednak w pewnym momencie może dojść do ich nawarstwienia się. Pacjent może przypisywać swoje problemy nie tej przyczynie, która rzeczywiście jest ich źródłem. Rolą terapeuty w takich przypadkach jest uświadomienie pacjentowi tego procesu. Zadaniem prowadzącego terapię jest też wychwycenie tzw. mechanizmu przeniesienia u pacjenta.

Jakie są cele terapii psychodynamicznej?

W jej trakcie pacjent nabywa wiedzę na temat przyczyn patologicznych czy autodestrukcyjnych zachowań. Terapia ma też pomóc mu w wykształceniu umiejętności radzenia sobie z nimi, a także nowych, pozytywnych zachowań, które zastąpiłyby te dotychczasowe – niepożądane. Terapie psychodynamiczne są zwykle długim procesem, a spotkania z terapeutą charakteryzują się wysoką częstotliwością. Pozwala to zbudować odpowiedni kontakt między pacjentem a terapeutą i wytworzyć między nimi zaufanie, które jest kluczowe w procesie leczenia. Należy jednak pamiętać, że długość terapii jest uzależniona od potrzeb danego pacjenta i jest indywidualnie dobierana.