Oferta terapeutyczna

Umów wizytę

Skontaktuj się z nami, aby umówić wizyte u wybranego terapeuty w dogodnym terminie.

Umów wizytę
Psychoterapia i konsultacje

Oferta

Każdy indywidualny proces leczenia rozpoczynamy od diagnozy problemów i właściwego doboru metody i formy pomocy.
Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna

Spotkanie z psychoterapeutą, które służy określeniu problemu oraz sformułowaniu wskazań do dalszego postępowania terapeutycznego. Etap konsultacji jest niezbędny do stworzenia spersonalizowanego programu pomocy.
Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna

Cykl spotkań, zwykle jedno do trzech, których celem jest sformułowanie hipotez dotyczących głównych obszarów problemowych oraz czynników i mechanizmów wpływających na ich pojawienie się i utrzymywanie.
Psychoterapia indywidualna w Krakowie

Psychoterapia indywidualna w Krakowie

Proces leczenia oparty na wzajemnej relacji pacjent – terapeuta, którego celem jest trwała zmiana w zakresie doświadczania a tym samym funkcjonowania osoby poszukującej pomocy.
Interwencja w doświadczeniu kryzysu

Interwencja w doświadczeniu kryzysu

Cykl spotkań skierowanych do osób przeżywających kryzys emocjonalny związany z traumatycznym doświadczeniem.
Badania na broń

Badania na broń

Badania do posługiwania się bronią lub badania do posiadania broni dotyczą osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.
Badania neuropsychologiczne

Badania neuropsychologiczne

Diagnoza neuropsychologiczna pozwala na ocenę funkcji poznawczych u osób cierpiących na zaburzenia neurologiczne.
Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe to forma aktywizacji zawodowej. Celem doradztwa zawodowego jest pomoc w podejmowaniu decyzji w obszarach zawodowym i edukacyjnym poprzez analizę predyspozycji i zainteresowań danej osoby
Coaching

Coaching

Coaching jest sztuką wspierania ludzi w rozwoju, dzięki aktywizacji tkwiących w nich zasobów. Rolą coacha jest pomaganie, wspieranie i inspirowanie do realizacji celów, osiągnięcia najlepszych rezultatów w życiu osobistym i zawodowym.
Psychotherapy & counseling in English

Psychotherapy & counseling in English

Psychotherapy & counseling in English with an experienced therapist Justyna Ziarkowska