Dlaczego warto opracować plan psychoterapii?

Dlaczego warto opracować plan psychoterapii?

Elementem udanej terapii, a jednocześnie podstawą sprawnej współpracy między pacjentem a terapeutą, jest stworzenie planu pracy. Wpływa on na sposób przebiegu psychoterapii, a pośrednio także na jej efekty. Co powinien określać i dlaczego warto go opracować? Te kwestie poruszamy w poniższym tekście.

Plan, czyli początek psychoterapii

Dobry plan, to pierwszy krok do sukcesu. Zaczynając spotkania z pacjentem, psychoterapeuta w pierwszej kolejności będzie chciał zebrać podstawowe informacje na temat jego problemów. Jeśli w wyniku początkowych rozmów podjęta zostanie decyzja o kontynuowaniu współpracy, ważne będzie ustalenie szczegółów psychoterapii. Przygotowany wspólnie plan określać może:

  • częstotliwość i długość spotkań (może być psychoterapia długoterminowa lub krótkoterminowa),
  • charakter samej psychoterapii (nurty, w jakich jest prowadzona),
  • cel, jaki ustalą wspólnie terapeuta i pacjent (czyli to, co kluczowe w planie psychoterapii),
  • sposoby, za pomocą których cel ma być osiągnięty.

Dlaczego plan psychoterapii jest pomocny zarówno dla pacjenta, jak i dla terapeuty?

Przede wszystkim dlatego, że nie ma jednego schematu lub wzoru terapii. Psychoterapeuci kierują się pewnymi wspólnymi założeniami i metodami, jednak każdy pacjent jest inny, dlatego potrzebne jest dopasowywanie terapii indywidualnie. Ważne jest, aby pacjent rozumiał sposób działania psychoterapii i wiedział, na czym polegają metody, którymi posługuje się psychoterapeuta. Opracowanie planu na to pozwala. Ponadto porządkuje on współpracę, nadaje jej rytm i pozwala na ewaluację postępów. Jest to zjawisko pozytywne zarówno dla pacjenta, jak i dla psychoterapeuty (oboje wiedzą, jak ma przebiegać ich współpraca i jaki jest cel spotkań oraz oczekiwane efekty po danym czasie).

Co jeszcze daje plan?

Poprzez staranne zaplanowanie psychoterapii pacjent zyskuje poczucie, że proces psychoterapeutyczny nie jest straconym czasem. Z kolei psychoterapeucie łatwiej wtedy prowadzić terapię i kierować nią w odpowiedni sposób. W tworzeniu planu bierze czynny udział pacjent, dzięki czemu może ona wyartykułować swoje obawy czy potrzeby w trakcie ustalania szczegółów przebiegu współpracy. Jednocześnie doświadczenie i wiedza psychoterapeuty pozwalają mu zasugerować pewne rozwiązania dotyczące zaplanowania spotkań. Dobry plan psychoterapii w efekcie pomaga w zbudowaniu zaufania pomiędzy pacjentem i terapeutą.

Pamiętaj, że jakiekolwiek treści medyczne, które przeczytasz w sieci, powinieneś zweryfikować u specjalisty. Szukasz pomocy lub chcesz rozwiązać swój problem? Blogi i fora nie wystarczą. Zaufaj wiedzy lekarzy, psychologów i psychoterapeutów. Nie bój się sięgać po pomoc.