Badania psychologiczne – dla kogo są obowiązkowe?

Badania psychologiczne – dla kogo są obowiązkowe?

Przeprowadzanie badań psychologicznych w niektórych przypadkach jest obowiązkowe. W określonych sytuacjach na badania psychologiczne może daną osobę skierować bezpośrednio lekarz, policja, prezydent miasta lub starosta. Warto wiedzieć, kogo taki obowiązek obejmuje, w jakim celu takie badania się realizuje oraz jak one przebiegają.

Badania psychologiczne w grupach zawodowych

Jednym z warunków wykonywania niektórych zawodów jest odbycie badań psychologicznych. Tak jest w przypadku kierowców, którzy posługują się pojazdami w ramach wykonywanych obowiązków, np. motorniczych, osób kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, kierowców autobusów i tych zajmujących się przewozem drogowym, a więc kurierów czy dostawców. Inną grupą zawodową objętą badaniami psychologicznymi są wojskowi lub operatorzy maszyn.

Badania psychologiczne a posiadanie broni

Badania psychologiczne są też wymagane w sytuacji starania się o pozwolenie na broń. Pozytywne przejście badań psychologicznych skutkuje uzyskaniem orzeczenia, stwierdzającego występowanie lub brak występowania przeciwwskazań do posługiwania się bronią. Dotyczy to broni bojowej, myśliwskiej, sportowej, ale też kolekcjonerskiej. W przypadku pierwszego rodzaju broni badania należy powtarzać co 5 lat, natomiast jeśli chodzi o broń myśliwską nie jest wymagane odnawianie badań. Badania psychologiczne mają na celu wykluczyć z posiadania broni osoby, u których występują zaburzenia psychologiczne.

Na czym polegają badania psychologiczne?

Jednym z elementów badań psychologicznych jest rozwiązywanie przez pacjenta zamkniętych testów. Kolejnym etapem jest przeprowadzenie badań aparaturowych, a po nim następuje wywiad z badaną osobą. Wszystko uzupełnione jest bezpośrednią obserwacją, której dokonuje specjalista. To, co psycholog stwierdza podczas takiego badania, to poziom zdolności psychomotorycznych oraz sprawność intelektualna pacjenta. Jednak nie są to jedyne rzeczy, która można zweryfikować. Celem może być też ocenienie dojrzałości społecznej i emocjonalnej danej osoby, umiejętność koncentracji czy pracy w grupie. Dojrzałość społeczna określa zdolność prawidłowego reagowania na trudne i stresujące sytuacje lub na konieczność podejmowania szybkich decyzji. Aby badania psychologiczne przebiegły sprawnie i rzetelnie, warto przyjść na nie wypoczętym i zdrowym, gdyż mogłoby to zaburzyć wyniki. Istotne jest też, aby skorzystać z usług doświadczonego specjalisty, który będzie wiedział, jak odpowiednio przeprowadzić badania i zapewni przyjazną atmosferę. Na badania psychologiczne zaprasza nasz gabinet Terapia dla Ciebie!

Pamiętaj, że jakiekolwiek treści medyczne, które przeczytasz w sieci, powinieneś zweryfikować u specjalisty. Szukasz pomocy lub chcesz rozwiązać swój problem? Blogi i fora nie wystarczą. Zaufaj wiedzy lekarzy, psychologów i psychoterapeutów. Nie bój się sięgać po pomoc.