W jakim celu przeprowadza się badania psychologiczne?

W jakim celu przeprowadza się badania psychologiczne?

Z badaniami psychologicznymi możemy mieć do czynienia w różnych sytuacjach. Są one wykonywane nie tylko wtedy, gdy zgłaszamy się do specjalisty jako pacjent. Potrzebne są również między innymi do celów zawodowych (pozwolenie na pracę) lub kiedy staramy się o pozwolenie na broń. Osoby wykonujące takie badania nie zawsze jednak wiedzą, co te mają sprawdzać. W poniższym tekście omawiamy główne powody, dla których przeprowadza się badania psychologiczne.

Co sprawdzają badania psychologiczne?

Dzięki nim psycholog jest w stanie ocenić sprawność intelektualną i psychomotoryczną danej osoby. Oprócz tego badania są skonstruowane w taki sposób, aby sprawdzić tzw. dojrzałość społeczną (która oznacza między innymi umiejętność reagowania na sytuacje stresowe oraz podejmowania szybkich decyzji). Jest to ważne zwłaszcza w przypadku kierowców lub osób, które pracują przy obsłudze różnego rodzaju maszyn. Same badania to jednak nie wszystko, ponieważ psycholog dodatkowo przeprowadza też wywiad z pacjentem oraz obserwację jego zachowania. To dodatkowe źródła informacji, które uzupełniają wyniki badań.

Badania w przypadku pozwolenia na broń

Nieco inną charakterystykę mają badania, które przeprowadza się na potrzeby wydania pozwolenia na broń. W ich przypadku psycholog zajmuje się oceną osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych, a także poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej. Jakie stany psychiczne wykluczają możliwość posiadania broni? Określa to ustawa, w której wymienione są między innymi zaburzenia schizotypowe, afektywne, nerwicowe, obsesyjno-kompulsywne, a także zaburzenia popędów i nawyków.

Jak wyglądają badania psychologiczne?

Poszczególne części badań przebiegają nieco inaczej. Podczas testów osobowości należy ustosunkować się do kilku stwierdzeń. Z kolei testy sprawności matryc Ravena pozwalają na określenie stopnia sprawności intelektualnej. Badany ma za zadanie wychwycić relacje między elementami wzoru i wskazać brakującą część (z podanych matryc). Czas reakcji natomiast jest badany przy użyciu testu R-W. W części sprawnościowej wykorzystuje się między innymi aparat Piórkowskiego. Sprawdza on koordynację wzrokowo-ruchową zwłaszcza pod presją czasu. Użycie aparatu jest proste, ponieważ polega na naciskaniu przycisków, które są w niego wbudowane. Osoba podchodząca do takich testów nie musi specjalnie przygotowywać się do nich. Wystarczy być wypoczętym i w dobrej kondycji fizycznej oraz psychicznej. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że wyniki będą rzetelne.

Pamiętaj, że jakiekolwiek treści medyczne, które przeczytasz w sieci, powinieneś zweryfikować u specjalisty. Szukasz pomocy lub chcesz rozwiązać swój problem? Blogi i fora nie wystarczą. Zaufaj wiedzy lekarzy, psychologów i psychoterapeutów. Nie bój się sięgać po pomoc.