Psychoterapeutka

Karolina Socha

Karolina Socha

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą. Moja aktywność zawodowa rozgrywa się w dwóch obszarach: psychoterapii oraz diagnozy neuropsychologicznej.

Ukończyłam Psychologię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz czteroletnie, całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii w Szkole Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w krakowskim Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt.

Odbyłam staż psychoterapeutyczny w Zakładzie Psychoterapii w Poradni Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości przy Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie oraz w Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum na Oddziale Psychiatrii Dorosłych. Współpracowałam m.in. z Poradnią Psychoneurologii Wieku Rozwojowego w Krakowie, w której prowadziłam terapię indywidualną oraz grupową. Warsztat pracy neuropsychologa rozwijałam, pracując na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej NZOZ Pasternik. Zajmowałam się diagnozą oraz terapią osób cierpiących na zaburzenia neurologiczne.

To co cenię w swojej pracy to przede wszystkim budowanie żywej i szczerej relacji z Klientem. W trakcie indywidualnych sesji terapeutycznych ważne są dla mnie autentyczne spotkania oparte na uważności, przebiegające w atmosferze zaufania i bezpieczeństwa. Jest to przestrzeń, która wspiera proces odkrywania, poznawania, wyrażania siebie oraz poszerzanie świadomości własnych wyborów życiowych i wartości. Taką przestrzeń pracy pragnę stworzyć w gabinecie.

Pracuję w ramach podejścia terapeutycznego Gestalt, które należy do grupy terapii humanistyczno-egzystencjalnych i holistycznych (integrujących myśli, uczucia i działania). Klient w atmosferze bezpieczeństwa, akceptacji i troski może osiągnąć zrozumienie własnego działania, myślenia i odczuwania. Wtedy możliwe jest dokonanie prawdziwych zmian, bowiem „prawdziwa zmiana jest akceptacją dla siebie”.

Terapia Gestalt nie oddziela ciała od umysłu. Ciało zawiera bogate informacje o naszej indywidualnej historii. Budowanie świadomego kontaktu z nim jest ważnym elementem procesu terapeutycznego. Możliwość wyrażania siebie (uwzględniając ekspresję ciała) może dać szansę na odblokowanie emocji, odnalezienie siebie takim, jakim się jest, z pogłębioną świadomością swoich uczuć oraz doznań.

Prowadzę psychoterapię dla osób, które znalazły się w sytuacjach kryzysowych, cierpią z powodu swojej egzystencji, doświadczają trudności w relacjach interpersonalnych.

Umów wizytę