Psychoterapeutka

Ewelina Stonawska

Ewelina Stonawska

„Pacjent nosi w sobie pewną historię, której nikomu nie opowiada, której z reguły poza nim nikt nie zna (…). Właściwa terapia zaczyna się dopiero po zbadaniu tej osobistej historii. Stanowi ona tajemnicę chorego – tajemnicę, która go złamała. A jednak kryje się w niej klucz do terapii.” – C.G.Jung

W dialogu terapeutycznym, który tworzy się pomiędzy mną a pacjentem najistotniejsza jest owa osobista historia, której wspólne śledzenie pozwala zrozumieć przyczyny powtarzających się w życiu problemów, cierpień, trudnych emocji, lęków. Niezależnie od tego, z jakim mamy do czynienia problemem, jak trudną życiową sytuacją, jej przeżywanie zawsze jest osobiste. To jak postrzegamy, przeżywamy otaczający nas świat i nasze w nim miejsce jest wynikiem indywidualnych predyspozycji i doświadczeń zgromadzonych na różnych etapach rozwoju. Nigdy nie jest to niewłaściwe postrzeganie, ale zdarza się, że pojawiają się w nim pustka, cierpienie, lęk, bezradność, poczucie zagubienia, utrata kontroli, czy niemoc. W pracy terapeutycznej towarzysząc osobie w trudnych przeżyciach i doświadczeniach pomagam nie tylko zrozumieć je, czy zaakceptować, ale przede wszystkim dążyć do zmiany, której sednem będzie zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji w szeroko rozumianym radzeniu sobie. Proces ten opiera się na coraz głębszym poznaniu i rozumieniu siebie, odkrywaniu własnych możliwości i akceptacji ograniczeń.

Droga ku zmianie nigdy nie jest prosta ani łatwa, ale dzięki zrozumieniu i specjalistycznemu wsparciu nadzieje na osiągnięcie celu zmieniają się w realne szanse.

W moim przypadku owo „specjalistyczne wsparcie” opiera się o rozumienie psychodynamiczne. Pracując od lat w podejściu psychodynamicznym w procesie psychoterapii poszerzam wiedzę osoby o samym sobie o treści nieświadome, do których do tej pory nie miała dostępu, a które to blokowały możliwość wyzwolenia się z przykrych stanów, emocji, lęków, czy zaprowadzenia w życiu realnych i trwałych korzystnych zmian.

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Specjalizuję się w psychoterapii indywidualnej oraz grupowej.

Zapraszam Cię na wizytę konsultacyjną, w czasie której porozmawiamy o Twoich problemach i oczekiwaniach i poszukamy formy pomocy adekwatnej do Twojej sytuacji.

Tel. 790 798 899

Umów wizytę

Skontaktuj się z nami, aby umówić wizyte u wybranego terapeuty w dogodnym terminie.

Umów wizytę