Psychoterapeutka

Justyna Ziarkowska

Justyna Ziarkowska

„Cud dzieje się w granicach między ludźmi i jego sprawcą jest pacjent, nie terapeuta. Zręczność i artyzm terapeuty polegają na umiejętności zachowania prostoty, dzięki której coś może się wydarzyć. Innymi słowy, terapeuta najpierw oczyszcza teren dla korzystnej zmiany, potem stara się nie przeszkadzać.” – H.S. Sullivan

Witam Cię. Jeśli tu jesteś, rozważając skorzystanie z pomocy psychoterapeuty lub szukając wsparcia dla osoby Ci bliskiej, chcę Ci opowiedzieć coś o psychoterapii.

Psychoterapia to niezwykłe doświadczenie . To spotkanie. Decyzja o tym, że chcesz coś zmienić. Czasem przychodzi ona ukradkiem, nieproszona, wypływając z doświadczenia cierpienia, paraliżujących działanie emocji, długotrwałego stresu lub niepokojących objawów. Często łączy się z przeżyciem zagubienia i osamotnienia, niejednokrotnie wynika ze zmagania się ze stratą, bardzo szeroko pojętą. Czasem jest stymulowana doświadczeniem bezradności w obserwowaniu trudności kogoś bliskiego, niekiedy własnych. Innym razem jest bardziej ożywcza i swobodna. Nie wynika z cierpienia, lecz z pragnienia samopoznania i rozwoju. Zdarza się i tak, że ktoś doświadcza obu tych motywacji jednocześnie. W każdym przypadku osoba, która się do mnie zgłasza, poszukuje głębokiego zrozumienia dla swojej sytuacji i własnych przeżyć. Wtedy może i powinna stać się najważniejszą osobą w gabinecie terapeutycznym. Doświadczyć akceptacji i wsparcia. Psychoterapia to jednak coś więcej niż tylko oparte na empatii spotkanie dwojga osób. Jest to również dokładnie zaplanowany, zorganizowany i profesjonalnie prowadzony przez psychoterapeutę proces pogłębiania samopoznania, definiowania trudności i celów, planowania zmian, a później dokonywania ich w rzeczywistości wewnętrznej, a często co za tym idzie- zewnętrznej. Opiera się on na jasno określonych i zweryfikowanych technikach psychoterapeutycznych, mieszczących się w kanonie wybranego nurtu psychoterapii. One wraz z charakterystyczną dynamiką zjawisk i faz procesu terapii, dają gwarancję kontroli skuteczności i użyteczności terapii, w każdym indywidualnym przypadku. Są bazą, do której terapeuta może w każdej chwili się odwołać, w celu sprawdzenia poprawności prowadzonego procesu. Jak zatem widzisz, istnieje w procesie terapii zarówno element głębokiego emocjonalnego porozumienia pomiędzy pacjentem i terapeutą, swoisty cud współodczuwania, dziejący się w delikatnym kontakcie międzyludzkim, jak i obszar ustrukturalizowanego oddziaływania leczącego. To połączenie „serca i rozumu”, które zdarza się w każdej dobrej psychoterapii, stanowi moim zdaniem o sukcesie tej metody i zachwyca mnie zawsze, gdy go doświadczam. Dziś, po wielu latach spotkań, nadal wsłuchując się uważnie w każdą, w pewien sposób podarowaną mi historię, staram się empatycznie i profesjonalnie towarzyszyć pacjentom właśnie tak, by mogli doświadczać zrozumienia oraz wzrastać.

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (nr cert. 129), z osiemnastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu indywidualnej psychoterapii osób dorosłych i dzieci. Aktualnie specjalizuję się w pracy z osobami dorosłymi. Wieloletnio byłam związana z ambulatoryjnymi oraz dziennymi ośrodkami psychoterapeutycznymi i psychiatrycznymi, w których rozwijałam umiejętności w obszarze diagnozy psychologicznej, a także doskonaliłam technikę prowadzenia długoterminowych procesów psychoterapeutycznych. Co niezwykle dla mnie istotne, w procesie certyfikacji zawodowej  zdobyłam również doświadczenie własnej długoterminowej psychoterapii indywidualnej. Ono pozwala mi na pełniejsze rozumienie moich pacjentów oraz współodczuwanie z nimi w ich doświadczaniu terapii i w procesie dokonywania przez nich zmian życiowych. W swej pracy psychoterapeutycznej stosuję się do zasad Kodeksu Etycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i do chwili obecnej poddaję ją regularnej superwizji. Stale aktualizuję również swą wiedzę i rozwijam kompetencje z zakresu techniki psychoterapii psychodynamicznej.

Zapraszam Cię do skorzystania z konsultacji, podczas której możemy omówić Twój problem i poszukać najodpowiedniejszej dla Ciebie formy pomocy.

Tel. 793 589 525

Konsultuję również języku angielskim.

Umów wizytę

Skontaktuj się z nami, aby umówić wizyte u wybranego terapeuty w dogodnym terminie.

Umów wizytę