Zaburzenia nastroju – skąd się biorą i jak sobie z nimi poradzić?

Zaburzenia nastroju – skąd się biorą i jak sobie z nimi poradzić?

Każdy z nas z pewnością doświadczył zmian nastroju. W większości przypadków łatwo jesteśmy w stanie przypomnieć sobie sytuacje, kiedy odczuwaliśmy jego wyraźny spadek lub wręcz przeciwnie – znajdowaliśmy się w stanie euforii. W niektórych przypadkach nagłe zmiany nastrojów mogą świadczyć o zaburzeniach psychicznych. W poniższym tekście przybliżamy tę problematykę.

Potencjalne przyczyny zaburzeń nastrojów

Wśród źródeł zaburzeń nastroju wskazuje się na trzy główne (jednak kwestia ta stale jest badana i rozwijana).

  • Wskazuje się na rolę neuroprzekaźników,
  • obciążenia rodzinne (genetyczne uwarunkowania);
  • oraz problemy natury psychicznej.

Dodać należy, że zaburzenia nastroju mogą być spowodowane także przyczynami somatycznymi. Mogą je intensyfikować zwłaszcza:

  • zaburzona gospodarka hormonalna,
  • urazy głowy, zakażenia,
  • przyjmowanie niektórych leków.

Niezależnie od powyższych, powodem może być także przeżycie traumatycznych doświadczeń, takich jak utrata bliskiej osoby, wypadek oraz inne wydarzenia, które wystawiają człowieka na skrajny strach, lęk lub stres. Problem zaburzeń nastrojów może dotknąć z podobnym prawdopodobieństwem zarówno kobiety, jak i mężczyzn.

Czy to już zaburzenia nastroju?

Nastrój podlega zmianom, jednak jeśli zmienia się on bez wyraźnego powodu i przyjmuje skrajne formy, jest to pierwszy wskazówka, której nie powinniśmy lekceważyć. Pamiętajmy, że zaburzenia nastroju dotyczą nie tylko smutku, „zdołowania” i utraty energii, ale także stanów euforycznych. Przy zaburzeniach te dwie skrajności często się przeplatają. Charakteryzują się także tym, że utrzymują się dłużej niż zwykłe zmiany nastroju.

Często pacjent sam zauważa, że odczuwane stany nie są naturalne. Jednak czasami nie jesteśmy w stanie tego typu objawów zaobserwować samodzielnie. Mogą to za nas zrobić osoby, z którymi spędzamy czas na co dzień, a także specjaliści (psycholog, psychoterapeuta).

  • Jeśli zauważymy u siebie niepokojące objawy, w pierwszej kolejności warto wykluczyć przyczyny somatyczne.
  • Aby ostatecznie potwierdzić, że mamy do czynienia z zaburzeniami nastroju, udajmy się do specjalisty, który pomoże nam to stwierdzić.

W przypadku decyzji o rozpoczęciu psychoterapii zaproponuje nam on dobraną do naszych potrzeb metodę. Psychoterapia najszybciej i najlepiej działa, jeśli mamy wsparcie bliskich osób. Możliwość porozmawiania o trudnościach i wyartykułowania swoich obaw pomaga nam przezwyciężać problemy o podłożu psychicznym. To przekłada się na zwiększenie szans na przywrócenie wewnętrznej równowagi.

Pamiętaj, że jakiekolwiek treści medyczne, które przeczytasz w sieci, powinieneś zweryfikować u specjalisty. Szukasz pomocy lub chcesz rozwiązać swój problem? Blogi i fora nie wystarczą. Zaufaj wiedzy lekarzy, psychologów i psychoterapeutów. Nie bój się sięgać po pomoc.