Właściwa diagnoza psychologiczna – dlaczego jest tak ważna?

Właściwa diagnoza psychologiczna – dlaczego jest tak ważna?

Najprościej mówiąc, diagnoza psychologiczna to rozpoznanie i opis psychologicznych mechanizmów funkcjonowania  człowieka. Jest ona bardzo ważnym elementem diagnozy pacjenta, ponieważ umożliwia uzyskanie całościowego obrazu psychologicznego osoby badanej. 

Cele diagnozy psychologicznej

Pozwala ona na uzyskanie wielu istotnych informacji, które są niezbędne do ustalenia dalszego sposobu prowadzenia leczenia oraz terapii. Diagnoza psychologiczna dostarcza takich informacji, jak:

  • ocena stanu pacjenta, jego mocnych i słabych stron,
  • wykrycie mechanizmów zachowań, które przyczyniają się do występujących u pacjenta objawów,
  • określenie ewentualnych zaburzeń psychicznych, z jakimi zmaga się pacjent,
  • ustalenie zaleceń dotyczących dalszych etapów terapii.

Jak przeprowadza się diagnozę psychologiczną?

Do postawienia trafnej diagnozy potrzeba kilku elementów i zwykle przeznacza się na to trzy do czterech spotkań ze specjalistą. Na pierwszym z nich psycholog przeprowadza wywiad z pacjentem. Wtedy to poznaje jego problem oraz stara się ustalić, jakie działania wykonać w następnej kolejności. Kolejne spotkania przebiegają na wypełnianiu przez pacjenta testów i kwestionariuszy dobranych do jego potrzeb. W tym czasie specjalista prowadzi też obserwację, która pozwoli mu lepiej zrozumieć mechanizmy funkcjonujące w psychice badanego człowieka. Ostatnie spotkanie dotyczy przedstawienia uzyskanych wyników testów, omówienia ich oraz ustalenia dalszych działań, jeśli jest taka potrzeba. 

Rodzaje diagnozy psychologicznej

Form i rodzajów diagnozy jest wiele. Poniżej opiszemy te najbardziej popularne, które są punktem wyjścia do prowadzenia kolejnych badań, jeśli zachodzi taka konieczność.

Diagnoza osobowościowa

Pozwala na stworzenie indywidualnego profilu osobowości, określenie mocnych i słabych stron pacjenta. Ten rodzaj diagnozy kreuje sylwetkę człowieka pokazując mu, kim jest. Takie badanie wykrywa też ewentualne dysfunkcje pacjenta oraz jego zaburzenia osobowości. Być może będzie wykażą, że konieczna będzie psychoterapia indywidualna.

Diagnoza neuropsychologiczna

Przeprowadzana jest w celu zbadania poziomu ilorazu inteligencji (IQ) oraz określenia funkcji poznawczych, takich jak rodzaje pamięci, koncentrację uwagi, procesy uczenia się oraz zdolność myślenia abstrakcyjnego.

 

Pamiętaj, że jakiekolwiek treści medyczne, które przeczytasz w sieci, powinieneś zweryfikować u specjalisty. Szukasz pomocy lub chcesz rozwiązać swój problem? Blogi i fora nie wystarczą. Zaufaj wiedzy lekarzy, psychologów i psychoterapeutów. Nie bój się sięgać po pomoc.