Jak długo trwa psychoterapia?

Jak długo trwa psychoterapia?

Osoby rozważające skorzystanie z pomocy specjalisty i udanie się na psychoterapię zastanawiają się, ile może trwać taka terapia. Nie ma sztywnych ram czasowych, które pozwoliłyby na dokładne określenie tego bez wcześniejszej konsultacji z terapeutą. Jednak można wskazać kilka czynników, od których zależy to, ile trwać będzie psychoterapia. 

Czynniki wpływające na długość trwania psychoterapii

Psychoterapia to proces, którego długość jest uzależniona od kilku czynników. Przede wszystkim na długość jej trwania wpływa charakter problemu, z jakim przychodzi pacjent. Niektóre sytuacje wymagają czasu, przez co wydłużają się nawet do kilkunastu miesięcy. W innych jednak przypadkach udaje się pomóc pacjentowi już po dwóch, trzech lub czterech miesiącach. A w jeszcze innych wystarczy jednorazowa rozmowa, tzw. interwencja kryzysowa. Każdy pacjent ma indywidualną historię, dlatego dokładniej długość psychoterapii może określić specjalista po zebraniu wywiadu, czyli podstawowych informacji o osobie, która się do niego zgłosiła. Poszczególne osoby mogą mieć różny stopień nasilenie objawów. Jeśli współwystępują inne zaburzenia, to one również mogą oddziaływać na długość terapii. Czas trwania psychoterapii jest także uzależniony od rodzaju terapii, jaka zostanie zastosowana oraz od częstotliwości spotkań ze specjalistą. Istnieje kilka nurtów i szkół terapeutycznych, które różnią się między sobą co do trwania terapii. Jednak to nie wszystkie czynniki mające na to wpływ. Istotne jest też podejście samego pacjenta – jego motywacja, zdecydowanie i chęć zmiany. Spotkanie terapeutyczne powinno się opierać na współpracy między terapeutą a pacjentem. Dzięki temu proces psychoterapii może przyspieszyć i dać wcześniejsze efekty. 

Kiedy zakończyć terapię?

Ze względu na długość trwania terapie można podzielić na krótko-, średnio- i długoterminowe. Różnią się długością, ale w każdej z nich dąży się do tego samego, czyli do momentu, w którym będzie można uznać, że proces terapii można zakończyć. Jak rozpoznać ten moment? Przede wszystkim obserwując odczuwalną poprawę samopoczucia psychicznego. Innym wyznacznikiem jest zrealizowanie celów uzgodnionych z psychoterapeutą. Z drugiej strony terapia może zostać zakończona także z powodu braku efektów. Wtedy terapeuta zaproponuje dodatkowe lub inne rozwiązania, takie jak chociażby włączenie farmakoterapii. Należy pamiętać, że nadmierne przedłużanie terapii także może negatywnie wpłynąć na pacjenta, zniechęcając go do pracy.

Pamiętaj, że jakiekolwiek treści medyczne, które przeczytasz w sieci, powinieneś zweryfikować u specjalisty. Szukasz pomocy lub chcesz rozwiązać swój problem? Blogi i fora nie wystarczą. Zaufaj wiedzy lekarzy, psychologów i psychoterapeutów. Nie bój się sięgać po pomoc.