Psychoterapeutka

Anna Ciosek

Anna Ciosek

Jestem absolwentką psychologii, w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Ukończyłam dwustopniowe szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania.

​Obecnie prowadzę terapię wspierającą dla osób dorosłych. W ostatnich latach pracowałam jako psycholog w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych, gdzie zajmowałam się terapią psychologiczną oraz diagnozą. Posiadam także doświadczenie w pracy z osobami w trudnej sytuacji życiowej (podopieczni ośrodków pomocy społecznej).

Obszary pomocy, którą świadczę to: terapia poznawczo-behawioralna osób dorosłych w zakresie trudności emocjonalnych, trudności związanych ze stresem, zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych.

Umów wizytę