Oferta terapeutyczna

Umów wizytę

Skontaktuj się z nami, aby umówić wizyte u wybranego terapeuty w dogodnym terminie.

Umów wizytę
Psychoterapia i konsultacje

Oferta

Każdy indywidualny proces leczenia rozpoczynamy od diagnozy problemów i właściwego doboru metody i formy pomocy.
Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna

Spotkanie z psychoterapeutą, które służy określeniu problemu oraz sformułowaniu wskazań do dalszego postępowania terapeutycznego. Etap konsultacji jest niezbędny do stworzenia spersonalizowanego programu pomocy.
Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna

Cykl spotkań, zwykle jedno do trzech, których celem jest sformułowanie hipotez dotyczących głównych obszarów problemowych oraz czynników i mechanizmów wpływających na ich pojawienie się i utrzymywanie.
Psychoterapia indywidualna w Krakowie

Psychoterapia indywidualna w Krakowie

Proces leczenia oparty na wzajemnej relacji pacjent – terapeuta, którego celem jest trwała zmiana w zakresie doświadczania a tym samym funkcjonowania osoby poszukującej pomocy.
Interwencja w doświadczeniu kryzysu

Interwencja w doświadczeniu kryzysu

Cykl spotkań skierowanych do osób przeżywających kryzys emocjonalny związany z traumatycznym doświadczeniem.
Badania na broń

Badania na broń

Badania do posługiwania się bronią lub badania do posiadania broni dotyczą osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.
Psychoterapia psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna

Leczenie depresji i nerwicy

Leczenie depresji i nerwicy

Badania psychologiczne

Badania psychologiczne